Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 29/2024 od 03.04.2024.)


  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2040. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2050. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NUSPROIZVODA I OBRASCU IZVEŠTAJA O NUSPROIZVODIMA, NAČINU I ROKOVIMA ZA NJEGOVO DOSTAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SMERNICA ZA PROCENU BIOCIDNOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2024)