Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 29 od 13.04.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2018. GODINE
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA POJEDINIH DOZVOLA I SAGLASNOSTI DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SISTEMU UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I DAVANJE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016, 2017. I 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • PRAVILNIK O NEAUTOMATSKIM VAGAMA
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU PO ZAHTEVU IZVRŠNOG POVERIOCA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE JAVNOG IZVRŠITELJA KOJEM SE PODNOSI PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI
 • PRAVILNIK O POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0170/17-11
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU STATUTA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PLATNOJ INSTITUCIJI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00250/2013-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00404/2012-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00462/2013-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01762/2014-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK"
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2932/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2933/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2935/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3059/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3171/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3173/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3240/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3242/2018
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7806/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2018"
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA"
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2018. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex