Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 29 od 23.03.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP "GAS", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-111/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-112/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-113/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-114/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2015. GODINU, LEKARSKA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2015. GODINU, LEKARSKA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE, PRIVREMENE LICENCE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA 2015. GODINU, LEKARSKA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2015. GODINU, LEKARSKA KOMORA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 225-4/15 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM PROGRAMIMA RTV-A ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ZAKON O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)
 • ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex