Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 28 od 20.03.2015.)


 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA ZA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-100/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-101/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-102/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-94/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-95/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-96/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-97/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-98/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-99/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU SASTANKA MINISTARSKOG SAVETA ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HOTELA "ZELENI VENAC" U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE ZANATSKOG DOMA U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, VISINI TROŠKOVA ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ISPITA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SAGLASNOSTI ZA BEZBEDNOSNU PROVERU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-00083/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE SREDSTAVA VEĆE VREDNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE TURSKE U NOVOM SADU, REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. – U RESTRUKTURIRANJU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2892/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2901/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2907/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2914/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2969/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2972/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2984/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2985/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3086/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3087/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, 24 BROJ 119-3088/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3100/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3114/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3117/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3118/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3120/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3121/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11000/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, 24 BROJ 119-11002/2014-1 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2871/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2874/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2876/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2879/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2883/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3047/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3051/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3055/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3058/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2849/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2853/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2857/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2861/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2964/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2965/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2970/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3095/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3097/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3112/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3115/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3123/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2991/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3007/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3010/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2967/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2971/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2982/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, 24 BROJ 119-2983/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, 24 BROJ 119-3116/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2868/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2872/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2878/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, 24 BROJ 119-2880/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3045/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3050/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3054/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, 24 BROJ 119-3057/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2846/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2851/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2856/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA, 24 BROJ 119-2860/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. – U RESTRUKTURIRANJU, BOR ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2890/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2898/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE, 24 BROJ 119-2905/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2962/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2963/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, 24 BROJ 119-2968/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3017/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3089/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3102/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI DODELI VAUČERA ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex