Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 27/2023 od 07.04.2023.)


 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI UTVRĐIVANJA PRIORITETA PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU KOJI SE OBAVLJA NA MREŽI PRUGA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVACˮ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • UREDBA O FINANSIJSKOM DAVANJU POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU BILJNIH KULTURA U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU NASTUPA REPUBLIKE SRBIJE NA 65. MEĐUNARODNOM SAJMU NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU "IGRAJ ZA ČOVEČANSTVO! NAUKA ZA SVE." ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA STRATEŠKOG PARTNERA NA PROJEKTU IZGRADNJE SEVERNE OBILAZNICE OKO KRAGUJEVCA I IZGRADNJE DRŽAVNOG PUTA IA REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA-A5 (E761) U MRČAJEVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ STARE PLANINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE SEVERNE OBILAZNICE OKO KRAGUJEVCA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA OLAKŠANJE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA TRGOVINSKU I EKONOMSKU SARADNJU SA DRŽAVOM IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA TRGOVINSKU I EKONOMSKU SARADNJU SA DRŽAVOM IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-GANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-GANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-JERMENSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU, NAUČNU I TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA SRPSKO-JERMENSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU, NAUČNU I TEHNIČKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE I RUMUNIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKIH KONTROLA NA GRANIČNOM PRELAZU ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI SAOBRAĆAJ PREŠEVO–TABANOVCE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2960/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2961/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2962/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2963/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2964/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2966/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2970/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3032/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-2910/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-2912/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3053/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3056/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3075/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3098/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2919/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2921/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2926/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2927/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2930/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2933/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2935/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2918/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2924/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2925/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2932/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU PODATAKA U SEKTORU ŠEĆERA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA JE POTREBNO PRIBAVITI VODNU DOZVOLU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I ORGANIZACIONE I KADROVSKE OSPOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ZA MAGISTRALNI GASOVOD MG 14 GRČ ORLJANE – LESKOVAC – VRANJE – GRANICA SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI "SOKOBANJA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI "SOKOBANJA" ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA DUVANA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, DOO GAS BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 27/2023)