Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 27/2021 od 24.03.2021.)


 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-134/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU ISHRANE I SMEŠTAJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • VODIČ DOBRE APOTEKARSKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex