Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 26/2024 od 29.03.2024.)


 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2024" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA JAČANJE TOLERANCIJE PREMA MIGRANTIMA I KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI NA ČIJIM TERITORIJAMA BORAVE MIGRANTI, ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110KV TS KRALJEVO 3 – TS RAŠKA, UVOĐENJE U TC KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "LOŽIONICA" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2692/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2693/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2694/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2695/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2714/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2715/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2701/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2702/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU PRIVREDNOG DRUŠTVA "EXPO 2027" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA BIO4 D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANATˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZRENJANIN ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKEˮ BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA POŠTANSKIH MARAKA U JAVNOM PREDUZEĆU "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU TARIFE STVARNIH TROŠKOVA ZA USLUGE IZDAVANJA INFORMACIJE O LOKACIJI I POTVRDE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA KONVERZIJU ZEMLJIŠTA, STRUČNE KONTROLE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA – URBANISTIČKO-TEHNIČKIH DOKUMENATA, IZVODA IZ PLANSKOG DOKUMENTA I IZVODA IZ DRUGE I RAZVOJNE DOKUMENTACIJE U NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "ELEKTROSEVER" SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2681/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2707/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2722/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2725/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2597/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2602/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2606/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI EKO-DIZAJNA ZA ENERGETSKE TRANSFORMATORE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 235-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 235-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 256-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 256-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 257-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 261-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 261-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 261-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 261-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFE STVARNIH TROŠKOVA ZA USLUGE IZDAVANJA INFORMACIJE O LOKACIJI I POTVRDE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA KONVERZIJU ZEMLJIŠTA, STRUČNE KONTROLE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA – URBANISTIČKO–TEHNIČKIH DOKUMENATA, IZVODA IZ PLANSKOG DOKUMENTA I IZVODA IZ DRUGE I RAZVOJNE DOKUMENTACIJE, U NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU, FEBRUARU I MARTU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "ZOOHIGIJENA ČAJETINA" IZ ZLATIBORA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD" CRVENKA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2024)