Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 26 od 05.04.2018.)


 • LISTE O IZMENAMA I DOPUNAMA LISTI AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D.
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00246/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00247/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00248/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00249/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00250/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00252/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00254/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00256/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00258/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00260/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00262/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00263/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00264/2018-01
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-00265/2018-01
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ"
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REPUBLICI SRBIJI
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4668/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
 • PRAVILNIK O TERMINALIMA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I PUTNIM PRAVCIMA ZA TRANSPORT DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0715/14-11
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE USVAJA IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" PANČEVO
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENIM U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE U 2017. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ALEKSINAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KOZANI, REPUBLIKA GRČKA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA", BEOGRAD ZA PERIOD 2018–2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2018–2020. GODINE
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI RAŽANJ"
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLJIŠTE U BEOGRADU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3297/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3298/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3299/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3300/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3301/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3302/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3303/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3304/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3305/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3306/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA APRIL, MAJ I JUN 2018. GODINE
 • REŠENJE ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 014 BROJ 07-00-0300/17-02
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA PRISTANIŠTU ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA U SREMSKIM KARLOVCIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex