Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25/2024 od 26.03.2024.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA TIPSKIM PRIKLJUČCIMA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "TOPLANA – ŠABAC" ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU I OBELEŽAVANJU PREPREKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • PROGRAM ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024–2029. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O UTVRĐIVANJU TERITORIJE ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 221-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 228-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 229-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 253-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U MAĐARSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI EVROPSKOJ UNIJI U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TURSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2024)