Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.



Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25/2023 od 31.03.2023.)


 • UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O BRODSKIM POGONSKIM MAŠINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O "BORAČKOJ SPOMENICI" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BLAGOJEVGRADU, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKU O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPORAZUME O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POKRAJINSKOG KULTURNOG CENTRA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U BORU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "PATRIJARH PAVLE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA PRIMENJENIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA PRIVREMENOG SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA PRIVREMENOG SAVETA TOPLIČKE AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA TOPLIČKE AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I GRUZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I GRUZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM POLJSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-TUNISKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-TUNISKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM SEVERNOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BLAGOJEVGRADU, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2668/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2669/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-2795/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2728/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2745/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2729/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2322/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2323/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2738/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2740/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2733/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2736/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADI ZA RAD RECENZENATA ŽALBENE POTKOMISIJE NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE PERU U REPUBLICI SRBIJI NA ČELU SA POČASNIM KONZULOM, SA SEDIŠTEM U BEOGRADU, I KONZULARNIM PODRUČJEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2808/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2829/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2906/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2633/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2635/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2637/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2631/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2634/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2638/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, PROMENI PODATAKA I OBNOVI REGISTRACIJE, ELEKTRONSKOM POSTUPANJU, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 231-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 231-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 232-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 232-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8364/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 12219/13, MRŠO PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 59718/21 I 59813/21, RADOVANOV PROTIV SRBIJE I MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR.13700/22 I 13708/22, BAKIĆ I BOJIČIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU RASPOREĐIVANJA UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH RADNIKA NA POSLODAVCE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, YUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, GAS-FEROMONT A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, RESAVA-GAS D.O.O. SVILAJNAC ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP VRBAS-GAS, VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOMUNALAC, ŽABARI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOMUNALAC, ŽABARI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RUSKOM", RUSKI KRSTUR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 25/2023)