Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25/2021 od 21.03.2021.)


  • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ŽIGOVA, SADRŽINI ZAHTEVA, PRIGOVORA I PREDLOGA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2021)
  • NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RADNOM VREMENU ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex