Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25 od 03.04.2019.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1066/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1075/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1352/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1388/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1390/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1403/2018-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1492/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1515/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-933/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-975/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-189/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-273/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE DEKLARACIJE O PERFORMANSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM POKAZATELJIMA BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "3. OKTOBAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "BOR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-319/2019-1 ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex