Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 25 od 30.03.2018.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOJ OBUCI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2764/2018
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2765/2018
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-2766/2018
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA TARIFE O CENAMA ZA POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2H400 KV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LESKOVCU
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 05 BROJ 022-2939/2018
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, 05 BROJ 022-2943/2018
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JANUAR 2018. GODINE
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
 • PRAVILNIK O LISTI MALIH USEVA I MANJE ZNAČAJNIH NAMENA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PROCENU VREDNOSTI ODUZETE IMOVINE
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BLAŽ, ŽUPANIJA ALBA, RUMUNIJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE PALILULA, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LIMASOL, REPUBLIKA KIPAR
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-12695/2017
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-1529/2018
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-492/2018
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KNJAŽEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI", KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – BEOGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-TUNISKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE NEIZMIRENIH POTRAŽIVANJA MINISTARSTVA ODBRANE I JP "JUGOIMPORT – SDPR" PREMA SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ETIOPIJI, REPUBLICI SUDAN I PREDUZEĆU "TEHNOIMPORT" – REPUBLIKA KUBA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA ŽIVOTNU SREDINU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA STRATEŠKO REŠAVANJE OTVORENIH PITANJA VEZANIH ZA BANJE I BANJSKA LEČILIŠTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT"
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA VLADE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SKUPŠTINE AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE A.D.
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01712/2014-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01790/2014-22
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA ŽIVOTNU SREDINU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KNJAŽEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT"
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2983/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2984/2018
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2985/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2878/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2879/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2880/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2881/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2882/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2883/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2884/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2886/2018
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2887/2018
 • STRATEGIJA PODSTICANJA RAĐANJA
 • UPUTSTVO O NAČINU PRODAJE PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE
 • UPUTSTVO O SADRŽINI I NAČINU SASTAVLJANJA ZAPISNIKA O ODUZETOJ IMOVINI
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU KORISNICI SREDSTAVA, USLOVIMA I NAČINU RASPODELE SREDSTAVA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENJIVANJE ZAHTEVA ZA RASPODELU SREDSTAVA, NAČINU PRAĆENJA KORIŠĆENJA SREDSTAVA I UGOVORENIH PRAVA I OBAVEZA, KAO I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA DODELJIVANJE I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "RITOVI DONJEG POTISJA"
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA"
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-02-297/2018-1
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2018. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex