Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24/2024 od 22.03.2024.)


 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU I RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA KOJI SE REALIZUJE KROZ STANDARDIZOVANI SET USLUGA KOJI SPROVODE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROINDUSTRIJSKA KORPORACIJA – NEKRETNINE DOO BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O STICANJU STATUSA INSTITUTA OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U UVOĐENJU I EKSPLOATACIJI SVETSKE LHC RAČUNARSKE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KIGALIJU, REPUBLIKA RUANDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2280/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2281/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI OBRAČUN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U MMA SPORTU, U BEOGRADU 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-2135/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-2383/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-2384/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2406/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2411/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2413/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2435/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKO–TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I ORGANIZACIONE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA I MERNIH SISTEMA ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MERENJE KOLIČINA TEČNOSI KOJE NISU VODA – UREĐAJA ZA TEČNOSTI KOJE SE KORISTE ZA PRANJE VETROBRANSKOG STAKLA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O RADIO-OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01684/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01137/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-67/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-71/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-81/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-82/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-101/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-166/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-167/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-168/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1256/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1321/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U DESPOTOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0118/23-11 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0089/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0554/22-11 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ADALYA TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA, "DRINA" MALI ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)