Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24/2023 od 29.03.2023.)


 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR-GAS ZA IZGRADNJU GASOVODA I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU GASA LOZNICA-GAS D.O.O. U MEŠOVITOJ SVOJINI LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O REGULISANOJ CENI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "8. AVGUST", SRPSKA CRNJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR NAD ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ DEMOKRATSKOJ REPUBLICI ETIOPIJI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI FINSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2023)