Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24/2021 od 19.03.2021.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA SUDA ČASTI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA RAKIJE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-122/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-60/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-65/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-819/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-92/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-93/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI SA SEDIŠTEM U JAGODINI OD GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA OSTVARENJE PRAVA NA MIROVANJE ČLANSTVA U INŽENJERSKOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU, NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA I EVIDENCIJI O POLOŽENIM ISPITIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU ZNAKA I ZASTAVE UPRAVE CARINA I NAČINU NJIHOVE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODEĆI I NAČINU UPOTREBE I TRAJANJU SLUŽBENE ODEĆE CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRUŽAOCI USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA SLUŽBENE ZNAČKE CARINSKIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA U ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA VAN ARHIVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ U PRIVREDNO DRUŠTVO "AERODROM TREBINJE" D.O.O. TREBINJE, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "TRANSNAFTA" A.D. PANČEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "PODUNAVLJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNE KONFERENCIJE ZA VODE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U VRNJAČKOJ BANJI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA VOJNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VUČITRN ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SOMBORU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SRBICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA VOJNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-15/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-16/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-17/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-18/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-19/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-20/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-21/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 215-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA,02-33 BROJ 215-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA,02-33 BROJ 215-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2175/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-2177/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • UREDBA O KLASIFIKACIJI I POSTUPKU UNAPREĐENJA OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZVANIČNE STATISTIKE U PERIODU OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex