Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24 od 26.03.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-81/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 54001/15 I TRI DRUGE, ŠAĆIROVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2455/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2598/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O NACIONALNOM DNK REGISTRU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)
 • ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex