Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24 od 17.03.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • OBJAŠNJENJE ZA PRIMENU ČLANA 16. STAV 4. PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-194/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VISINI STIPENDIJE PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE ZA VREME ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM EVIDENCIJAMA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA SA BUBNJEM ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI USISIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ŽELEZNIČKI RADNICI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ŠABAC" SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA DOPUNSKOG REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-00679/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-00682/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-00684/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0638/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0656/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0657/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0663/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0668/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0671/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0674/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0676/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0677/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0680/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0686/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0688/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG TUMAČA, BROJ 740-06-0689/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U REJKJAVIKU, REPUBLIKA ISLAND ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA "ŠABAC" SA SEDIŠTEM U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2004/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2005/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2006/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2007/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2008/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2009/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2012/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2123/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2124/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SVETOJ STOLICI U VATIKANU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex