Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 24 od 08.03.2016.)


 • ODLUKA O KOORDINIRANOM SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE STRUKTURNIH PODSISTEMA I ZA TIP VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ I SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM I INFRASTRUKTUROM INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NJEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA RADIONICE ZA ODRŽAVANJE VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "SUBOTICA" U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE TRŽNICE" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA – LOZNICA", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2639/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2640/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-2739/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O SERTIFIKACIJI LICA KOJA OBAVLJAJU ODREĐENE DELATNOSTI U VEZI SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I ODREĐENIM FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE ZA KORISNIKE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex