Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 23/2024 od 20.03.2024.)


  • ODLUKA O BROJU I IZBORU POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O SASTAVU DELEGACIJE NARODNE SKUPŠTINE U PARLAMENTARNOM FORUMU REPUBLIKA SRBIJA – REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O SASTAVU PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O SASTAVU STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)
  • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2024)