Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 22/2024 od 20.03.2024.)


  • AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-4/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2273/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BANJSKO-KLIMATSKOM OPORAVKU ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)