Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 21 od 10.03.2017.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽAJU I OBRASCU EVIDENCIJE O PREKURSORIMA I DRUGIM SUPSTANCAMA KOJE MOGU BITI UPOTREBLJENE ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PREKURSORA PRVE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA PROIZVODNJU, ODNOSNO PROMET PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00026/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00142/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00362/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00446/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00488/2016-22 ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex