Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 20/2022 od 14.02.2022.)


 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA IZBORNU KAMPANJU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU MEĐUNARODNOG LEKARSKOG SIMPOZIJUMA "PRVA SVETSKA KONFERENCIJA – BORBA PROTIV PANDEMIJE COVID-19 – ZDRAVSTVENI IZAZOVI"
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U HAŠEMITSKOJ KRALJEVINI JORDAN
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BIDGOŠČU, REPUBLIKA POLJSKA
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BJALISTOKU, REPUBLIKA POLJSKA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE, PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ODNOSNO IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNICE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
 • REŠENJE O UPISU POLITIČKE STRANKE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1347/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1351/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1352/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1331/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1332/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1333/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1334/2022
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1336/2022
 • UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2