Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 20/2021 od 10.03.2021.)


 • ISPRAVKA NAREDBE O HOMOLOGACIJI SKLOPOVA ZAMENSKIH KOČNIH OBLOGA, KOČNIH OBLOGA DOBOŠ KOČNICA, DISKOVA I DOBOŠA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA "MILUTIN MILANKOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • ODLUKA KOJOM SE PREDLAŽU ČLANOVI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE, ZA IZBOR DELEGATA SKUPŠTINE SKS 2021–2025 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PLANA OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI SRBIJI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • OPŠTI USLOVI ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE U JAVNOM PREDUZEĆU "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČOKA", ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 201-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 204-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex