Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 20 od 03.03.2016.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 52. STAV 1, ČLANA 29. STAV 1, ČLANA 30. STAV 2. I ČLANA 50. STAV 2. TAČKA 1) ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14, 46/15 I 112/15) ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA PRIVATIZACIJE KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 118-01-1/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 119-01-5/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex