Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 2/2021 od 13.01.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. NOVI BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 14901/15, MASTELICA I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19207/17, TANASKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 42827/17, STAMENKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 5158/12, JAKOVLJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1014/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-957/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-968/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA PROSTORNOG PLANERA, URBANISTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA, ARHITEKTU, PEJZAŽNOG ARHITEKTU I IZVOĐAČA I REGISTRIMA LICENCIRANIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZBOR, NAČINU I POSTUPKU IZBORA ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI LICENCIRANIH LICA, KAO I PRAVU I VISINI NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 649-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 649-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 649-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 649-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 649-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PANAMI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PANAMI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI UJEDINJENIH NACIJA U NJUJORKU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SVETOJ STOLICI U VATIKANU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex