Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 13.01.2017.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA PODIZANJE KAPACITETA U TRGOVINI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŽANJ ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEŠOVITE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI, RAZMATRANJE I USAGLAŠAVANJE PITANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE NA PROSTORU REPUBLIKE SRPSKE U PODRINJU (OD VIŠEGRADA DO ZVORNIKA), KOJE JE POTOPLJENO NAKON IZGRADNJE HIDROAKUMULACIJA HE BAJINA BAŠTA I HE ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNOG TIMA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI AUTO-PUTA E-763, DEONICA SURČIN–OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-439/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-469/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-471/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-472/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA, NAČINU OVLAŠĆIVANJA I VOĐENJU REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0638/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "SRBIJA KARGO" A.D. ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 703-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 703-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 717-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 717-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-08541/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-06-08669/2016-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 323-07-01776/2013-05 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U APATINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U KLADOVU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U SREMSKIM KARLOVCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2017. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex