Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 2 od 08.01.2016.)


 • IZMENE TEHNIČKIH USLOVA ZA KUĆNE SANDUČIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NOVE LUKE U BEOGRADU SA SLOBODNOM ZONOM NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA I NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU RADA PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA RIBOČUVARA, NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH LICENCI, KAO I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, NAČINU AKTIVIRANJA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA U ZAVISNOSTI OD VRSTE ORGANIZOVANOG PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-33/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-35/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-37/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", ŽABARI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PRIVREMENOG DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA BEZBEDNOST HRANE, VETERINARSKU I FITOSANITARNU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex