Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 19/2023 od 08.03.2023.)


  • ISPRAVKA MALOPRODAJNIX CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)
  • IZMENE I DOPUNE SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)
  • PRAVILNIK O VRSTI PODATAKA O SPROVEDENIM MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OSTVARENIM UŠTEDAMA ENERGIJE KOJE DOSTAVLJAJU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "DUBOKO", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU DRUGOG MEĐUNARODNOG SAJMA VINA "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN" ("Sl. glasnik RS", br. 19/2023)