Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 19 od 08.03.2017.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • ODLUKA O IZMENI PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI PEĆNICA I NAPA ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA MEĐUNARODNI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA REDA VOŽNJE, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA I NAČINU OVERE REDA VOŽNJE U MEĐUMESNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex