Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 18 od 03.03.2020.)


  • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)
  • ZAKON O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex