Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17/2021 od 26.02.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NOVE LUKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2020. DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA DECEMBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PODACI O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI I PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NADLEŽNIM NACIONALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA ZA SPORTSKE GRANE I OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA I DRUGIH PLOVILA, KAO I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA ZDRAVSTVENOG NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U BOKSU, U BEOGRADU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" KRUŠEVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE GENERALNOG KONZULATA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SRBIJI, SA SEDIŠTEM U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "KOMUNALAC", IRIG ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U GNJILANU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 152-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 161-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 161-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 161-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 161-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 161-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 165-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 172-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 172-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1449/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1526/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1447/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1497/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1500/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1587/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1588/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • UREDBA O IZDAVANJU PRIVREMENE DOZVOLE ZA LEK – VAKCINE ZA IMUNIZACIJU STANOVNIŠTVA PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex