Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17 od 14.03.2019.)


 • ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-36/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0566/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 216-1/19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 216-2/19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU PROMET DUVANSKIH PROIZVODA PO POSEBNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)
 • ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex