Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 17 od 10.02.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA PROGRAM ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA PRIMENI MODELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE REPUBLIKE ESTONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-173/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-780/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2149/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED AGENCIJOM ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI I VRSTI STVARNIH TROŠKOVA NASTALIH U SPROVOĐENJU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JP "TRANSNAFTA" PANČEVO ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1440/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1442/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1476/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE, 24 BROJ 119-1477/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1030/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1220/84 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 1480/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 2053/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3311/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3534/87 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3541/85 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3829/86 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 717/85 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 810/83 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 2695/95 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA TIMOČKE KRAJINE ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex