Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16/2024 od 01.03.2024.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • UREDBA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU BIOLOŠKE, PREDEONE I GEOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • UREDBA O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE KUPOPRODAJNE CENE STANA NA POJEDINAČNIM LOKACIJAMA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RASPODELE SREDSTAVA AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA, UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA I NACIONALNA BEZBEDNOST KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O USLOVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA NA ZAPADNOM BALKANU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O POVEZIVANJU ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE GRAĐANA ZAPADNOG BALKANA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1504/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1506/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1572/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1698/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1700/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1709/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1710/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1712/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1713/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1718/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1719/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE" ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOSTˮ BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "TRANSNAFTA" A.D. PANČEVO ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "NOVI SAD – GAS" D.O.O. ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "GALOVICAˮ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA ZA POSETIOCE JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK TARA, BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1706/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1707/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1721/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1724/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1727/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1759/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU TEKSTA PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE, MERA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ ORGANIZACIJU KAMPOVA ZA MLADE IZ DIJASPORE I REGIONA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU, SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I PRODUŽENJA VAŽENJA ADR SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O RADU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA OPŠTE BOLNICE "DR ALEKSA SAVIĆ" PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA PROKUPLJE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-13/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-14/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-15/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-16/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-17/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-18/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-19/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-20/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-21/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-22/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-23/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-24/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-25/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-26/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-27/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-28/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-29/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-30/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-31/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-32/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-33/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-34/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-35/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-36/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-37/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-38/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-39/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-40/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-41/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-42/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-43/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-44/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-45/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-46/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-47/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-48/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-49/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-50/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-51/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 192-52/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 193-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU I BLIŽI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA OLAKŠICU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-105/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-106/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-107/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-108/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-05-109/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-38/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-44/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-45/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-46/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-72/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-73/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-74/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-76/2024-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-986/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1149/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1212/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1292/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1319/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1320/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 106/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 107/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 108/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 109/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 110/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 111/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 112/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 113/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 114/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 115/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 116/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 117/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 118/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 119/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 120/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 121/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 122/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 123/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 124/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 125/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 126/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 127/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 128/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 129/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 130/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 131/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 132/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 133/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 134/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 135/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 136/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 137/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 138/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 139/24 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU JAVNOTUŽILAČKA FUNKCIJA GLAVNOM JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BAČKOJ PALANCI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU NAMERE I IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBNI DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-151/2023-17 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-155/2023-92 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA EDUKACIJU I SERTIFIKACIJU U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4ˮ D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA,YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)