Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16/2022 od 09.02.2022.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 10. STAV 1. ZAKONA O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 41/18) ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIM TUŽIOCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENJE AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU U REPUBLIČKU IZBORNU KOMISIJU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE, PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ODNOSNO IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U RUSKOJ FEDERACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)