Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 13.03.2019.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA FEBRUAR 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-4/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-6/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1021/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1229/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0024/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LJUBIČEVO", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O NEPRIHVATANJU PREDLOGA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BEOGRADVODE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1840/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1841/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1868/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1997/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1998/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1999/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex