Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 16 od 02.03.2017.)


 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI I OBRASCU SERTIFIKATA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ODGOVORNOG ZA POSLOVE UPRAVLJANJA PREVOZOM PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O GRANIČNIKU BRZINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PODACIMA O BRODU I OTPADU KOJE JE DOMAĆI BROD DUŽAN DA PREDA NADLEŽNOM ORGANU DRŽAVE LUKE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PRIPRAVNOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O PUTNOM LISTU ZA DOMAĆI VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USAGLAŠAVANJA PREDLOGA REDOVA VOŽNJE U MEĐUMESNOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČOKA", ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • REŠENJE O UPISU STRANKE U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex