Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 158 od 29.12.2020.)


 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CENE ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01079/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01080/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01081/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01082/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01083/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01084/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01085/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01086/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01087/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01088/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01089/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01090/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01091/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1068/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1069/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1070/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1071/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1072/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1073/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1074/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1075/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1076/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1077/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1078/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1092/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • ODLUKA O IZMENI METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GARANTOVANO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR – RAKOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-6/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 607-7/20 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 158/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex