Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 157 od 28.12.2020.)


 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "GRADSKA TOPLANA", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "ELAN", KOSJERIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA, NAJNIŽEG IZNOSA PENZIJE NOVČANIH NAKNADA, NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA PO OSNOVU INVALIDNOSTI OD JANUARA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O USTANOVLJENJU LOVIŠTA U LOVNIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD JANUARA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2019. GODINU, RS BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2019. GODINU, RS BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA RUMA–ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex