Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 156 od 25.12.2020.)


 • DINARSKI IZNOSI MESEČNIH ZARADA IZ ČLANA 15V ST. 5. I 6. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE BROJ 119-05-1026/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01032/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01045/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01046/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01047/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01048/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01049/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01050/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01051/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-01052/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1017/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1018/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1019/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1020/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1021/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1022/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1023/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1024/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1025/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1027/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1028/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1029/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1030/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1031/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1033/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1034/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1035/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1036/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1037/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1038/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1039/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1040/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1041/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1042/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1043/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1044/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU, PRAĆENJE I PODRŠKU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE AUTOPUTA E-761: POJATE–PRELJINA ("MORAVSKI KORIDOR") ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZBOR STRUČNOG NADZORA U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA ("MORAVSKI KORIDOR") ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OTKRIVANJE SPOMENIKA STEFANU NEMANJI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8535/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA OKTOBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA NAKNADU ŠTETE LICIMA NEOSNOVANO LIŠENIM SLOBODE ILI NEOSNOVANO OSUĐENIM ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA REHABILITACIONO OBEŠTEĆENJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SOMBOR ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIDINA" D.O.O. ŠID ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BELA PALANKA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MJEŠĆICKO, POLJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE ČAJETINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE ISTOČNI STARI GRAD, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA PO KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA PO ZAVRŠNOM RAČUNU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10901/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10903/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10904/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10905/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10907/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10908/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10910/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10911/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10912/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-10914/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA "OBRENOVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "UŽICEˮ U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SUVA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO", BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKAˮ, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKAˮ, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U KOMISIJU ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "UŽICEˮ U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11071/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11073/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11076/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11132/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11133/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10747/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10749/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • REŠENJE RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • STATUT FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐITI NEPOSREDNOM POGODBOM, ISPOD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON) ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA PROPISANIH ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex