Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 152 od 18.12.2020.)


 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • IZMENE MINIMALNIH USLOVA ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "DATA CLOUD TECHNOLOGYˮ D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-780/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-811/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-814/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-821/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-824/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-839/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-861/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-886/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-888/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-895/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-949/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-989/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE PREŠEVO I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PREŠEVO ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA POSEBNIH STRUČNIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE AUDIO I VIDEO NADZORA, NAČINU ČUVANJA DOKUMENTACIJE I TELESNE ZAŠTITE U IGRAČNICI, SPROVOĐENJE VIDEO NADZORA I ČUVANJE DOKUMENTACIJE U AUTOMAT KLUBU, ODNOSNO KLADIONICI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ČUVANJE TRAJNE BAZE PODATAKA O LICIMA KOJA ULAZE U IGRAČNICU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, ODNOSNO SADRŽINI PRAVILA IGARA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOM SISTEMU ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOM SISTEMU ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOM SISTEMU ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVOTINJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE DISKRIMINACIJE KORISNIKA LUČKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA I NAČINU IZVEŠTAVANJA O REZULTATIMA NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O LICIMA KOJA SU OSTVARILA DOBITAK KOD PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA O OSTVARENOM PROMETU PO AUTOMATU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA O OSTVARENOM PROMETU PO UPLATNO-ISPLATNOM MESTU U KLADIONICI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA O OSTVARENOM PROMETU ZA POSEBNE IGRE NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJA O PROMETU ZA SVAKU VRSTU KLASIČNE IGRE NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI NALEPNICE ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU STOLA ZA IGRE NA SREĆU, AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU I UPLATNO-ISPLATNOG MESTA U KLADIONICI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU AKTIVIRANJA SREDSTAVA NAMENSKOG DEPOZITA, ODNOSNO BANKARSKE GARANCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJA O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA I O SADRŽINI MESEČNOG OBRAČUNA NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE TIH IGARA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA STOLOVA I AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU, NAČINU I POSTUPKU ISPITIVANJA ISPUNJENOSTI POTREBNIH USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POPRAVKE STOLOVA I AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA IGARA NA SREĆU (KATALOG O VRSTAMA IGARA NA SREĆU) ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE" UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM ROSULJE" SA PO KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE "ČAČAK", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANJE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE "GRADAC", ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINAˮ, KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PREŠEVO ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALJEVINOM MAROKO ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10429/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10431/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10432/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10435/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINAˮ, KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10655/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10656/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10666/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10667/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10668/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10669/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10670/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10671/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10672/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10673/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10674/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10675/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10676/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10681/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10685/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10700/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10702/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-729/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex