Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 150 od 14.12.2020.)


  • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O NAČINU DAVANJA INFORMACIJA I POTVRDA O BONITETU ČLANOVA KOMORE ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE ČLANOVA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I PRIVREDNIH KOMORA AUTONOMNIH POKRAJINA ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I OVERAVANJA ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)
  • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex