Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15/2024 od 28.02.2024.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TREFF TABAKO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2023. GODINE DO 31. DECEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA DECEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PODACI O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI I PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA ČETVRTI KVARTAL 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 24989/17, ĐURIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TEMERIN", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS" – NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2024)