Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15/2023 od 24.02.2023.)


 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • UREDBA O SADRŽINI I OBLIKU PRIJAVE DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA "ZAPLOVI SRBIJOM" ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PITANJA DRŽAVLJANSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ISPITIVANJE, ŽIGOSANJE I OBELEŽAVANJE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "MLADOST" U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA TIMA ZA PODRŠKU PREGOVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SRPSKO-BUGARSKE ZAJEDNIČKE EKSPERTSKE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O OTVARANJU GRANIČNOG PRELAZA NOVO KORITO (REPUBLIKA SRBIJA) – SALAŠ (REPUBLIKA BUGARSKA) ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SRPSKOG DELA SAVETA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U BORU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BOSILEGRADU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ,,PANE ĐUKIĆ LIMAR" U KRUŠEVCU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-1395/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA OSTVAREN SPORTSKI REZULTAT, 05 BROJ 661-1398/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1572/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1573/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1581/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1388/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1391/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1393/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1399/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1400/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1402/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1390/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1394/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1396/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1397/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1403/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA ILI PUTNOG OBJEKTA PROPISANE ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • IZMENE JAVNOIZVRŠITELJSKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-127/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE BROJ, 119-05-128/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-129/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-130/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-131/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-868/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-887/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1013/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1014/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1036/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1087/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1136/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-11/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-12/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-13/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-50/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-53/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-56/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA ČETVRTI KVARTAL 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA 2022. GODINE DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PODACI O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI I PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA DECEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VREDNOSTI BODA IZ ČLANA 8. STAV 2. TARIFE NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU JAVNOG SAOPŠTAVANJA MUZIČKIH DELA PUTEM BIOSKOPSKIH PROJEKCIJA (TARIFE ZA BIOSKOPE) ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VREDNOSTI BODA IZ ČLANA 7. STAV 2. TARIFE NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU JAVNOG IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA NA KONCERTIMA, MUZIČKIM FESTIVALIMA I MUZIČKO-ZABAVNIM MANIFESTACIJAMA, KULTURNIM SPORTSKIM I POLITIČKIM MANIFESTACIJAMA I U KOMERCIJALNIM PROSTORIMA KAO I PO OSNOVU PREDSTAVLJANJA KAO JAVNOG SAOPŠTAVANJA SCENSKIH DELA UŽIVO PRED PUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "EPICURE CIGARS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ORBICO TRGOVINA I USLUGE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2023)