Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 24.02.2020.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O ISPITU ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • PRAVILNIK O RADOVIMA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0381/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)
  • ZAKON O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTEˮ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex