Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 28.02.2018.)


 • ISPRAVKA UREDBE O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • ODLUKA O UTVĐIVANJU PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-1231/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UO-231/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0022/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0116/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0140/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0286/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", RAŽANJ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)
 • REŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex