Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 15 od 02.03.2017.)


  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE VRUTCI NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU KOJI SPROVODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PREGLEDIMA LIFTOVA U UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PRIMENI IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA STICANJE OSNOVNIH ZNANJA O LIČNOJ HIGIJENI I MERAMA ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI, NAČINU NJEGOVOG SPROVOĐENJA, VISINI TROŠKOVA, NAKNADI ZA RAD KOMISIJA I OSTALIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)
  • PRAVILNIK O ZLOUPOTREBAMA NA TRŽIŠTU, ODOBRENJU TRGOVANJA TOKOM PERIODA ZABRANE TRGOVANJA I ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex