Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 148 od 10.12.2020.)


 • POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE U SLUČAJU VANREDNE SITUACIJE I RATNOG STANJA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNIH MILICIONARA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-00372/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-420/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-421/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2025. GODINA, U PERIODU 2020–2022. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex