Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 146 od 04.12.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 327/20 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O DINAMICI DAVANJA DOZVOLA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANSIRANJE, RAZVOJ KROZ IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM AD AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD I OBAVLJANJE DELATNOSTI OPERATERA AERODROMA NA AERODROMU NIKOLA TESLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I KANCELARIJOM ZA DEMOKRATSKE INSTITUCIJE I LJUDSKA PRAVA U KOORDINACIJI I PRAĆENJU SPROVOĐENJA PRIMENE PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE IZBORNOG PROCESA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1405/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU STRUČNOG NADZORA OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-0780/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE", BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JP "SRBIJAGAS" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRINA", MALI ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-BUGARSKE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA NIKOLE TESLE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA-MOST", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "DUNAV I TISA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10015/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10019/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10021/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10024/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10050/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10055/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9979/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9980/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9981/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9982/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9983/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9984/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9985/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9725/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9726/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9720/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-9723/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U NOVEMBRU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O ODREĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE UZ PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE ODREĐENIH IGARA NA SREĆU PODNOSI POTVRDA O NEOSUĐIVANOSTI ODREĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • ZAKLJUČAK O USPOSTAVLJANJU PRIVREMENOG PROJEKTA – KARTICA POGODNOSTI "ZA NAŠE HEROJE" ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex